Vuxenutbildning Järva

Välkommen till Vuxenutbildning Järva i Rinkeby! Här kan du läsa svenska för invandrare på A, B, C och D-nivå. Vi erbjuder också kombinationsutbildningar där du läser sfi och en yrkesutbildning samtidigt.

Att vara elev hos oss

Vuxenutbildning Järva hjälper dig att förbereda för vidare studier och kortar vägen till arbete.

I våra rymliga och fräscha lokaler finner du den hjälp och studiero du behöver för att lyckas med dina studier.

Vuxenutbildning Järva är en hbtq-certifierad verksamhet och har en väletablerad plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Bilder

Våra lärarassistenter hjälper dig att följa med i undervisningen.
Allt kursmaterial du behöver för sfi är gratis.
Som elev har du tillgång till datorer och iPads.
Vi har nära till Rinkeby bibliotek där du hittar böcker på många olika språk utöver svenska.