Värdegrund

Vår skola ska vara en trygg plats oavsett var du kommer ifrån, vem du är, eller vem du vill vara.

Hbtq-certifierad verksamhet

På Vuxenutbildning Järva ska alla, oavsett vem de är, få ett professionellt och bra bemötande. Därför är vi en hbtq-certifierad verksamhet. Det innebär att personalen genomgått Stockholm stads diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normmedvetet bemötande. Skolan arbetar aktivt med att normkritiskt granska och utveckla arbetssätt.

Genom att hbtq-certifiera en verksamhet får den verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling​

Vuxenutbildning Järva är en skola där alla ska behandlas lika med aktning och respekt för den enskilda individen. I vår skola är vi alla förebilder för varandra och alla ska känna sig fria att vara sig själva. Alla som arbetar i skolan ska utgå från ett demokratiskt förhållningssätt i vardagen.

Både personal och studerande på skolan ska aktivt arbeta för att kränkningar inte förekommer i vår verksamhet. Varje incident i form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska resultera i en reaktion från personal. Vår skola har en tydlig strategi för att hantera alla typer av anmälningar.

Att vara elev hos oss

Uppdaterad