Studieväg 2

Har du studerat mellan 6–12 år i ditt hemland? Då kan du läsa studieväg 2.

I sfi-studieväg 2 läser du kurserna B, C och D. Målet med utbildningen är att du ska få behörighet så att du kan söka till fortsatta studier. Utbildningen ger dig bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden.

Tid och plats

 • Du har möjlighet att läsa på förmiddag eller eftermiddag.
 • Du har möjlighet att läsa i klassrum eller på distans.
 • Plats: Vuxenutbildning Järva.

Studietid, studietakt

 • Individuell.
 • Vi tar in nya elever varje vecka.

Målgrupp

 • Kurserna är för dig som har studerat upp till 6–12 år i ditt hemland.

Kursinnehåll i korthet


Sfi lär dig

 • läsa och skriva svenska
 • prata, samtala och förstå svenska i olika sammanhang
 • att anpassa språket till olika situationer
 • ett bra uttal
 • digitala verktyg för lärande och kommunikation
 • förbereder dig för fortsatta studier

Du kan läsa mer om vad som ingår i utbildningen på sfi.

Uppdaterad