Studieväg 1

Denna utbildning är för dig med kort studiebakgrund från ditt hemland.

I sfi-studieväg 1 läser du kurserna A, B, C och D. Målet är att du ska klara av kurs D i sfi och kanske också kurser i andra ämnen. Utbildningen ger dig bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier. 

Tid och plats

 • Grundutbildningen kurs 1A+1B sker på heltid.
 • Kurs 1C+1D läser du på förmiddagar.
 • Plats: Vuxenutbildningen Järva.

Studietid, studietakt

 • Individuellt.
 • Vi tar in nya elever varje vecka.

Målgrupp

 • Kurserna är för dig som har studerat upp till 6 år i ditt hemland.

Kursinnehåll i korthet


Sfi lär dig

 • läsa och skriva svenska
 • prata, samtala och förstå svenska i olika sammanhang
 • att anpassa språket till olika situationer
 • ett bra uttal
 • digitala verktyg för lärande och kommunikation
 • förbereder dig för fortsatta studier

Du kan läsa mer om vad som ingår i utbildningen på sfi.

Uppdaterad