Kombinationsutbildning sfi + barnskötare/elevassistent

Går du Studieväg 2 och vill du jobba med barn? Kombinera sfi-studier med en utbildning till barnskötare/elevassistent.

Kombinationsutbildningen sfi + barnskötare/elevassistent är en bra början för dig som vill arbeta inom barnomsorgen. Du förbereder dig för arbetslivet eller vidare studier. Kombinationen ges med sfi studieväg 2 och kurs D.

Barnskötarutbildningen innehåller i korthet

 • människors miljöer,
 • skapande verksamhet,
 • pedagogiskt ledarskap,
 • hälsopedagogik,
 • lärande och utveckling,
 • barns lärande och växande,                                    
 • pedagogiskt arbete.

Skapande verksamhet och sång och musik är viktiga moment i kursen. I kursen ingår skrivträning och grammatik. Prov inom sfi-kurserna genomförs som vanligt.

Läs en kurs under sommaruppehållet

Utbildningen har ett sommaruppehåll på 5 veckor. Om du vill läsa en kurs under sommaren 2024 så erbjuds kursen Information och kommunikation 1.

Kommande start

Utbildningen startar den 12 februari 2024. Ansökan är öppen mellan den 21 september och den 17 december.

Studietid, studietakt

 • Studierna är på heltid i tre terminer.
 • Utbildningen är på gymnasial nivå.
 • Studerande är berättigade till studiemedel från CSN.​

Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har betyg i sfi 2B.
 • Du får ej ha betyg i kurs sfi 2D.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar.

I utbildningen ingår praktikperioder (APL) inom förskola. 

Uppdaterad