Studera hos oss

Vuxenutbildning Järva hjälper dig att förbereda för vidare studier och kortar vägen till arbete.

Behöriga pedagoger

Lärare med lång erfarenhet och elevassistenter som talar flera olika språk och studievägledning.

Bibliotek

Skolan ligger nära biblioteket i Rinkeby, det tar tre-fyra minuter att gå dit.

Datorer

Som elev har du tillgång till datorer, laptops, iPads och gratis Wifi i våra lokaler.

Ekonomi

Om du läser kombinationsutbildning har du rätt att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studietider

Vi erbjuder undervisning måndag – fredag mellan klockan 08.30–16.30 på heltid samt förmiddag eller eftermiddag på deltid.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid. Du kan boka tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare som finns på skolan måndag till fredag. Studie- och yrkesvägledning som utgår från individens behov och erbjuder vägledning för

  • sfi-studier
  • fortsatta studier efter sfi
  • CSN-frågor
  • information om arbetsmarknad och olika yrken
  • information om validering av tidigare betyg
  • motiverande samtal om studieteknik och att prioritera rätt

Att vara elev hos oss

Uppdaterad