Det här är Vuxenutbildning Järva

Våra utbildningar är konkreta, transparanta och uppföljningsbara.

Lärarassistenter

Hos Vuxenutbildning Järva kan du läsa sfi (svenska för invandrare), på A, B, C och D-nivå. Du som har kort studiebakgrund i ditt hemland läser studieväg 1. I studieväg 1 kommer utöver dina ordinarie lärare ett extra stöd i form av lärarassistenter som stöttar dig under lektionerna 3 – 4 dagar i veckan. 

Kombinera sfi med studier till ett yrke

Skolan erbjuder även kombinationsutbildningar som förbereder för att komma ut i arbetslivet. I kombinationsutbildningarna läser du sfi tillsammans med yrkeskurser på gymnasienivå. Om du blir klar med sfi under utbildningens gång fortsätter du läsa svenska som andraspråk.

Att vara elev hos oss

Uppdaterad