Kombinationsutbildning sfi + barnskötare

Går du Studieväg 2 och vill du jobba med barn? Kombinera sfi-studier med en utbildning till barnskötare.

Kombinationsutbildningen sfi + barnskötare är en bra början för dig som vill arbeta inom barnomsorgen. Du förbereder dig för arbetslivet eller vidare studier. Kombinationen ges med sfi studieväg 2 och kurs D.

Barnskötarutbildningen innehåller i korthet

 • människors miljöer,
 • skapande verksamhet,
 • pedagogiskt ledarskap,
 • hälsopedagogik,
 • lärande och utveckling,
 • barns lärande och växande,                                    
 • pedagogiskt arbete.

Skapande verksamhet och sång och musik är viktiga moment i kursen. I kursen ingår skrivträning och grammatik. Prov inom sfi-kurserna genomförs som vanligt. 

Studietid, studietakt

 • Studierna är på heltid i tre terminer.
 • Utbildningen är på gymnasial nivå.
 • Studerande är berättigade till studiemedel från CSN.​

Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har betyg i sfi 2B.
 • Du får ej ha betyg i kurs sfi 2D.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar.

I utbildningen ingår praktikperioder (APL) inom förskola. 

Uppdaterad