Kombinationsutbildning sfi + barnskötare

Går du Studieväg 2 och vill du jobba med barn? Kombinera sfi-studier med en utbildning till barnskötare.

Kombinationsutbildningen sfi + barnskötare är en bra början för dig som vill arbeta inom barnomsorgen. Du förbereder dig för arbetslivet eller vidare studier. Kombinationen ges med sfi studieväg 2 och kurs D.

Barnskötarutbildningen innehåller i korthet

 • människors miljöer,
 • skapande verksamhet,
 • pedagogiskt ledarskap,
 • hälsopedagogik,
 • lärande och utveckling,
 • barns lärande och växande,                                    
 • pedagogiskt arbete.

Skapande verksamhet och sång och musik är viktiga moment i kursen. I kursen ingår skrivträning och grammatik. Prov inom sfi-kurserna genomförs som vanligt. 

Tid och plats

 • Pågående kombinationsutbildningar på Vuxenutbildning Järva har datumen
  • 7 september 2020 - 18 mars 2022
  • 16 november 2020 - 1 juli 2022​
 • Kommande utbildningar under 2022:
  • 18 april 2022 – 2 februari 2024 
  • 5 september 2022 – 21 juni 2024

Studietid, studietakt

 • Studierna är på heltid i tre terminer.
 • Utbildningen är på gymnasial nivå.
 • Studerande är berättigade till studiemedel från CSN.​

Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har betyg i Sfi 2C.
 • Har påbörjat Sfi 2D men inte är färdig med kursen.

Börja utbildningen idag

Om du är intresserad av att hoppa på utbildningen som startade den 18 april är du välkommen att kontakta vuxenutbildningscentrum på sfisyv@edu.stockholm.se senast 2 maj.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar.

I utbildningen ingår praktikperioder (APL) inom förskola. 

Uppdaterad